Лаборатория CellGenetics е най-новото звено към Тъканна банка Садаса 2007,