УШИ НОС ГЪРЛО/ ENT

Генетичната диагностика, базирана на секвениране, се превръща в ключов фактор за идентифициране на причините за състояния, свързани със загуба на слуха и глухота. Като се има предвид големия брой гени, участващи в наследствената загуба на слуха и глухотата, генетичното тестване е прието като най-рентабилна опция за първична диагностика.

Загубата на слуха е фенотипно хетерогенна, различна по тежест и причини. Смята се, че приблизително 60-80% от вродената загуба на слуха има генетичен произход. Наследствената загуба на слуха и глухотата могат да се разглеждат като синдромни или несиндромни.

Синдромното увреждане на слуха е свързано с малформации на външното ухо, с малформации в други органи или с медицински проблеми, включващи други системи и органи. Синдромното увреждане на слуха представлява до 30% от предлингвалната глухота. Описани са повече от 400 генетични синдрома, които включват загуба на слуха. Патологични варианти в гени на митохондриалната ДНК също могат да доведат до синдроми, един от симптомите при които е глухота.

При несиндромното увреждане на слуха не се наблюдават видими нарушения на външното ухо, но може да присъстват аномалии на средното ухо и/или вътрешното ухо. Приблизително 80% от предлингвалната глухота е с генетична етиология, най-често автозомно рецесивна и несиндромна. Най-честата причина за тежка до дълбока автозомно-рецесивна несиндромна загуба на слуха в повечето популации е мутация в гена GJB2. Най-честата причина за лека до умерена автозомно рецесивна загуба на слуха е мутация в гена STRC. Несиндромната наследствпричинниена загуба на слуха се характеризира с изключителна генетична хетерогенност: към днешна дата са идентифицирани над 6000 мутации в повече от 110 гена.

Синдромът на Waardenburg е разстройство, характеризиращо се със сензорна загуба на слуха (често вродена, непрогресивна) и пигментни аномалии на косата, ириса и кожата. В допълнение, пациентите със синдром на Waardenburg могат също да имат dystopia canthorum, аномалии на горните крайници или характеристики на болестта на Hirschsprung. Описани са четири различни подтипа на синдром на Waardenburg (синдром на Waardenburg 1-4). Разпространението е <10:100 000 и се изчислява, че този синдром представлява до 3% от всички вродени загуби на слуха. [/av_textblock] [/av_cell_one_full] [/av_layout_row] [av_layout_row border='' min_height_percent='' min_height_pc='25' min_height='450px' color='main_color' mobile='av-flex-cells' mobile_breaking='' id='.....Наследствените ракови синдроми са отговорни за приблизително................' custom_class='' template_class='' aria_label='' av_element_hidden_in_editor='0' av_uid='av-3edf41i' sc_version='1.0'] [av_cell_two_third vertical_align='middle' padding='30px' padding_sync='true' background='bg_color' background_color='' background_gradient_color1='' background_gradient_color2='' background_gradient_direction='vertical' src='' attachment='' attachment_size='' background_attachment='scroll' background_position='center center' background_repeat='stretch' link='' linktarget='' link_hover='' mobile_display='' custom_class='' template_class='' av_uid='av-2zf0tp2' sc_version='1.0'] [av_textblock textblock_styling_align='' textblock_styling='' textblock_styling_gap='' textblock_styling_mobile='' size='' av-medium-font-size='' av-small-font-size='' av-mini-font-size='' font_color='custom' color='' id='' custom_class='' template_class='' av_uid='av-l5wh9wqk' sc_version='1.0' admin_preview_bg=''] Синдромът на Alport (AS) се характеризира с гломерулна нефропатия с хематурия, прогресираща до краен стадий на бъбречно заболяване, свързано със сензорна глухота. Класически се причинява от структурен дефект на колаген тип IV, който е нормален компонент на гломерулната базална мембрана. Разпространението на синдрома на Alport се оценява средно на 1:50 000. Очни аномалии са налице в 1/3 от случаите (преден лентиконус, корнеални лезии). Сензоревралната глухота е свързана с кохлеарно засягане. Може да се наблюдава и екстраренално засягане, като тромбопения и лейоматоза. Мутациите в гена COL4A5 са отговорни за най-честата форма на заболяването. Пациентите от мъжки пол са тежко засегнати. Прогресията е по-лека при повечето пациенти от женски пол. Мутациите в гените COL4A3 и COL4A4 са отговорни за по-рядката (15%) автозомно-рецесивна форма на AS, еднакво тежка за пациентите жени и мъже. Автозомно-доминантната форма на Alport е много рядка, само с няколко докладвани случая.

[/av_cell_two_third]

Кога се препоръчва изследване за наследствени състояния, свързани със загуба на слуха и глухота?

 • Клинично подозрение за синдромна или несиндромна генетична загуба на слуха
 • Фамилна анамнеза за загуба на слуха

Какви са ползите от генетичното изследване за наследствени състояния, свързани със загуба на слуха и глухота?

 • Определя генетичния риск от развитие
 • Спомага поставянето на диагноза или изясняването на поставена диагноза
 • Има прогностична стойност относно прогресията на заболяването на базата на основния генетичен дефект
 • Установява кои членове на семейството са изложени на риск и подлежат на препоръчително тестване
 • Предоставя възможности за семейно планиране
 • При необходимост препоръчва консултация със специалист в съответната област

Какви панели предлагаме?

  • Глухота /400 гена/
  • Синдромна глухота /200 гена/
  • Несиндромна глухота /100 гена/
  • Синдром на Waardenburg /7 гена/
  • Синдром на Alport /6 гена/
  • Синдром на Kallmann /40 гена/
  • Синдром на Usher /20 гена/
  • Вродени микротия/анотия /12 гена/

   

Оторизиран представител на SEQUENOM

Лаборатория CellGenetics

Лаборатория „CellGenetics“ е най-новото звено към Тъканна банка „Садаса 2007“, която вече 10 години е лидер в съхранението на стволови клетки и ексклузивен представител на английската банка за съхранение „Cells4Life“. ТБ „Садаса“ разширява дейността си, като отваря нова генетична и медико-диагностична лаборатория „CellGenetics“, която ще се занимава със специализирани анализи на данни от цялостно геномно секвениране и пълен набор от услуги в областта на клиничната диагностика.

Геномното секвениране представлява широкоспектърно генетично изследване, при което се установява последователността на близо 100% от човешкото ДНК. Изследването е ново за българския пазар, като с въвеждането му основната цел на екипа ни е да създадем устойчив модел за развитие на персонализираната медицина и геномика в България, предлагайки на клиентите си достъпен начин да получат пълните данни от генома си. След генериране на данните основна отговорност на екипа ни от експерти е да спомогнем при интерпретацията на геномните секвенции, извършвайки таргетни анализи на различни панели от гени в зависимост от интереса на клиента.

Геномното секвениране дава информация за последователността от бази на всеки един протеин-кодиращ ген, както и на всички РНК гени и други функционални региони, регулиращи генната експресия.

Left Menu Icon