СИМПОЗИУМ „Приложения на цялостното геномно секвениране в клиничната практика“

СИМПОЗИУМ „Приложения на цялостното геномно секвениране в клиничната практика“

Форма за регистрация:

0 + 3 = ?

Организиран от лаборатория CellGenetics

Logo-Laboratoria-CellGenetics

С любезното съдействие на BGI Genomics

BGI-Laboratoria-CellGenetics5

С институционално партньорство с:

Български алианс по прецизирана и персонализирана медицина

и

Българско дружество по генетика и геномика на човека

25/06/2022

Хотел Хилтън София

ПРОГРАМА (25.06.2022)

09.00 – 09.30 – Регистрация и посрещане

СЕСИЯ I: ПЕРСОНАЛИЗИРАНА МЕДИЦИНА

09.30 – 09.40 Официално откриване: Представяне на Cells4Life и CellGenetics

Даниела Мирчева

09.40 – 10.00 – Ера на персонализираната и прецизираната медицина

Д-р Жасмина Коева

10.00 – 10.20Геномна книга на живота

Акад. проф. д-р Драга Тончева

10.20 – 10.35 – Същност на цялостното геномно секвениране и предимства пред таргетни панели и екзомно секвениране

Любомир Балабански, PhD

10.35 – 10.50 – Приложения на геномното секвениране в клиничната практика

Доц. д-р Радослава Въжарова

10.50 – 11.15 Кафе пауза

СЕСИЯ II: ПРИЛОЖЕНИЯ НА NGS СЕКВЕНИРАНЕТО ПРИ РЕДКИ БОЛЕСТИ

11.15 – 11.30 – Приложения, индикации и ползи на генетичните изследвания в сферата на неврологията. Case report

Доц. д-р Росен Калпачки

11.30 – 11.45 – Приложения, индикации и ползи на генетичните изследвания при различни редки болести. Case reports

Мая Атанасоска,MSc

11.45 – 12.00 Приложения, индикации и ползи на генетичните изследвания при вродени дисморфизми. Case report

Д-р Ирена Брадинова

12.00 – 12.20 – Генетика и геномика в репродуктивната медицина. Case report. Представяне на нов диагностичен тест BabyGenome

Славяна Янева, PhD

12.20 – 13.15 – Обяд

СЕСИЯ III: ПРИЛОЖЕНИЯ НА NGS СЕКВЕНИРАНЕТО ПРИ СОЦИАЛНО-ЗНАЧИМИ ЗАБОЛЯВАНИЯ

13.15 – 13.30 – Приложения, индикации и ползи на генетичните изследвания в сферата на кардиологията. Case report

Д-р Лилия Бърдарска

13.30 – 13.45 – Приложения, индикации и ползи на генетичните изследвания в сферата на онкологията. Case report

Проф. д-р Галина Куртева

13.45 – 14.00 Приложения, индикации и ползи на генетичните изследвания в сферата на ендокринологията. Case report

Чл.-кор. проф. д-р Цветалина Танкова

СЕСИЯ IV: УЪРКШОП С ПРАКТИЧЕН ХАРАКТЕР И ПРЕДСТАВЯНЕ НА BGI

14.00 – 14.30 Workshop: Премахване на комуникационната бариера между лекари и генетици

– Алгоритъм и стъпки при назначаването на геномно секвениране

– Визуализация на генетични данни – как изглежда един геном?

– Основна терминология в генетичната диагностика

– Каква информация може да извлече един лекар от генетичния доклад и как да я интерпретира пред пациента?

Любомир Балабански, PhD

14.30 – 15.00 Introducing BGI Genomics – the leading sequencing service provider in the world

Matthew Poulter, BGI Genomics

15.00 – 16.00 – Следобедна кафе пауза. Networking. Свободна дискусия с лекторите.

*Програмата може да претърпи промени по независещи от организаторите обстоятелства.

Left Menu Icon